9/9/13

Breu anàlisi multitemporal (1984-2013) de la vegetació del quadrant SO de Mallorca

Una de les maneres d'analitzar l'evolució temporal de la coberta del sòl d'un territori és a partir de l'índex diferencial de vegetació normalitzat (NDVI). Aquest índex serveix bàsicament per a mesurar el creixement de les plantes, determinar cobertes vegetals i controlar la producció de biomassa. 

L'índex NDVI es fonamenta en que una vegetació vigorosa reflecteix molta radiació a la banda de l'infraroig proper i molt poca en el vermell, en canvi quan la vegetació és poc vigorosa, passa el contrari.

Combinant el NDVI d'imatges de dues dates diferents d'un mateix territori ens permetrà veure com ha evolucionat la seva vegetació. En aquest cas compararem una imatge de dia 05/07/84 amb una de dia 21/07/13 i que per tant disten 29 anys.

Sense entrar en detall sobre el procediment tècnic per combinar les dues imatges, ens centrarem en la imatge resultant a partir de la pauta següent:

  • Els colors groguencs indiquen les zones estables, que no han patit cap modificació.
  • Els colors verdosos indiquen les zones que han guanyat vegetació.
  • Els color vermellosos indiquen aquelles zones amb pèrdua de vegetació.
  • En gris tendrem aquelles zones sense vegetació.

Observem la imatge següent del quadrant SO de Mallorca.


Anàlisi multitemporal a a partir de l'índex NDVI de les imàtges de dia 05/07/84 (Landsat 5TM) i de dia 21/07/13 (Landsat 8OLI)

Per tal de poder comentar la imatge s'han establit una sèrie de punts de control:
  1. Una zona amb color vermellós i que per tant ha patit pèrdua de vegetació. Aquesta zona correspon a la serra de ses Pasteres i ens marca la cicatriu d'un incendi forestal.
  2. Una zona amb un color verd brillant i que correspon al camp de golf de Son Vida. En aquest cas no necessàriament parlam d'un augment de vegetació ja que es pot tractar simplement d'una substitució d'una vegetació amb menor reflectància com per exemple la vegetació pròpia de la garriga per la gespa del camp de golf i que emet una reflectància major. A més del camp golf de son Vida podem observar altres camps de golf com el de Bendinat o Santa Ponça.
  3. Una zona amb color groguenc i que per tant no ha experimentat canvis en la vegetació. Correspon a la fita del Ram. Dit això, una visió més augmentada de l'àrea ens permetria observar una franja verdosa en el perímetre de la mola i que ens indicaria un augment de la vegetació cap a cotes més baixes guanyant antics terrenys de conreu.
  4. Una línia vermella que ens marca la pèrdua de vegetació degut a l'autopista de Ponent.
  5. Una coloració verdosa i per tant amb increment de vegetació a la serra de sa Teia entre Andratx i Sant Elm.
  6. Per acabar una àrea vermellosa i per tant amb pèrdua de vegetació, en aquest cas degut a la urbanització de Galatzó i al Polígon Industrial de Son Bugadelles.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada