18/3/15

El radar meteorològic: relació entre la reflectivitat (dbZ) i precipitació en (mm/h)


Es presenta una taula amb la relació entre els valors de reflectivitat del radar meteorològic en dBZ i la precipitació en mm/h. Es comparen tres mètodes diferents. L'escala en dBZ és logarítmica en base 10.
A la imatge següent veim una imatge del radar amb una llegenda que indica la reflectivitat en dBZ. En color verd, tendríem valors de 30 dbZ. En el cas que aquesta reflectivitat es mantingués constant durant una hora, la precipitació acumulada en una hora seria de 2.7, 2 o 1.6 mm segons l'autor elegit.
1. Marshall, J. S., and W. McK. Palmer, 1948: The distributions of raindrop with size. J. Appl. Met., 5, 165-166

2. Cerro, C, B. Codina, J. Bech, and J. Lorente, 1997: Modelling raindropsize distribution and Z-R relationships in the Western Mediterranean area, J. Appl. Met., 36, 1470-1479


3. Joss, J., and A. Waldvogel, 1990: Precipitation measurement and hydrology, a review. Radar in Meteorology, D. Atlas, Ed., American Meteorol. Soc

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada