5/2/15

Anàlisi de visibilitat amb Google Earth Pro

Google ha decidit oferir la versió de Google Earth Pro de forma gratuïta. Una de les eines d'aquesta versió permet generar una anàlisi de conques visuals.

Una conca visual és la part de territori que pot ser observada des d'una determinada localització. L'anàlisi de conques visuals, sovint anomenat simplement anàlisi de visibilitat, és l'anàlisi basada en models digitals d'elevacions que determina totes les àrees visibles des d'un conjunt de punts d'observació donats (ICGC)1.

He fet una prova agafant com a punt d'observació una hipotètica torre que estaria situada a l'autovia Ma-13 a l'altura del torrent de Solleric. He generat el model imaginant que la torre té 5 m d'alçada sobre el terreny (figura 1). He repetit el procés augmentant l'alçada de la torre sobre el terreny a 25 m (figura 2). 

En color verd es por observar la superfície de la conca visual per a cada un dels exemples. És evident la diferència. Com es pot observar, l'anàlisi està limitat a un radi de 10 km.

Des de Google, informen que no és una eina de precisió científica, però ens dona un primera informació interessant.

També he afegit a un vídeo que explica de forma senzilla el procés.


Figura 1

Figura 2


1Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (n.d.). Retrieved February 05, 2015, from http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-escolars-i-divulgacio/Diccionaris/Analisi-del-terreny

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada